Bel meteen voor een afspraak
Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie, gericht op het behandelen van aandoeningen van het bewegingsstelsel. Deze therapie gaat een stap verder dan kine in de analyse van de klachten en de behandeling zelf.

Algemene revalidatie

Onder algemene revalidatie verstaan wij de het bevorderen van het herstel na een medische ingreep of een ongeval. De revalidatie start steeds met een kinesitherapeutisch onderzoek.

Blessurepreventie

We leggen uw persoonlijke knelpunten bloot en stellen een specifiek oefenprogramma op. Hierbij werken we zowel op core stability als lenigheid, spiercontrole en spierversterking. Ons doel: uw lichaam in evenwicht krijgen.

Taping

In onze praktijk werken met verschillende technieken van taping, afhankelijk van uw probleem en het herstelproces van uw lichaam. Zo werken we onder andere met klassieke taping, kinesio taping en dynamic taping.

Osteopathie

Een osteopaat werkt vanuit een holistische visie en brengt alle blokkades en bewegingsbeperkingen van het lichaam in kaart. Hij zoekt naar de oorzaak van de klacht en behandelt aan de hand van manipulaties, spiertechnieken en mobilisaties.

Dry needling

Door middel van naaldjes werken we op specifieke punten in de spier, de zogenaamde triggerpoints. Deze techniek zorgt ervoor dat het spierweefsel sneller en langduriger ontspant.

Houdingsschool

Een verkeerde houding leidt vaak tot hevige rug- en nekklachten. Soms is er een gebrek aan balans tussen de verschillende spieren in het lichaam. Om deze pijn te verminderen werken we aan het verbeteren van uw houding.

Sportspecifieke revalidatie

Bij sportspecifieke revalidatie wordt er op het einde van de actieve revalidatie dieper ingegaan op de specifieke noden van de sport. Dit zowel voor de recreatieve sporter als voor de topsporter.

In onze praktijk gaan we voor
een individuele, actieve en persoonlijke behandeling

In onze praktijk gaan we voor een individuele, actieve en persoonlijke behandeling, die gebaseerd is op recente inzichten uit de evidence-based medicine.

Iedere persoon is uniek, ieder lichaam is uniek. Daarom behandelen wij iedere patiënt individueel en is onze therapie aangepast aan uw specifieke situatie. Wij gaan uit van de kracht van het eigen lichaam, mits de juiste begeleiding. Daarom staan wij achter een actieve aanpak.

De wetenschap en inzichten in de verschillende behandelmethodes zijn voortdurend in verandering. Wij gaan dan ook regelmating op bijscholing om zo op de hoogte te blijven van de recente inzichten en technieken.

Ontdek wie we zijn