Bel meteen voor een afspraak

Behandeling van het bewegingsstelsel

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie, gericht op het behandelen van aandoeningen van het bewegingsstelsel. Deze therapie gaat een stap verder dan kine in de analyse van de klachten en de behandeling zelf. De manueel therapeut beschouwt het lichaam als één geheel en legt verbanden tussen verschillende delen en stelsels van je bewegingsapparaat.

Het lichaam als één geheel

De manuele therapie biedt een effectieve oplossing voor heel wat acute en chronische klachten. Niet alleen de feitelijke klacht wordt onderzocht en behandeld, maar ook de mogelijke oorzaken ervan. Pijnklachten en bewegingshinder in de ledematen zijn vaak een gevolg van lokale stoornissen in de gewrichten, pezen, spieren of zenuwen. Maar deze klachten kunnen ook veroorzaakt en/of beïnvloed worden door stoornissen in de wervelkolom: pijn in de arm kan bijvoorbeeld zijn oorzaak hebben in een nekprobleem.

Daarnaast besteedt de manueel therapeut ook aandacht aan andere lichamelijke problemen die al dan niet gerelateerd zijn met de klachten.